Хърватска, Словения, Сърбия, граница, камиони, коронавирус

ЕК с пояснения за зелените коридори за товари по време на пандемията

Европейската комисия оповести нови практически съвети за това как да се прилагат нейните насоки за управление на границите, за да продължи движението на товари през ЕС по време на настоящата пандемия. За това информира официалният сайт на Европейската комисия.

За да се гарантира, че веригите за доставки за целия ЕС продължават да работят, държавите-членки се приканват да определят незабавно всички съответни вътрешни гранични пунктове в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) като част от „зеления маршрут“ на граничните пунктове. Граничните преходи по зелените маршрути трябва да бъдат отворени за всички товарни превозни средства, независимо какви стоки превозват. Преминаването на границата, включително всякакви проверки и здравен скрининг, не трябва да отнема повече от 15 минути.

Комисарят по транспорта Адина Валеан заяви: „Транспортната мрежа на ЕС свързва целия ЕС. Нашият документ с насоки е предназначен да защити веригите на доставки на ЕС при тези трудни обстоятелства и да гарантира, че и стоките, и транспортните работници могат да пътуват до мястото, където е необходимо – без забавяне. Колективен и координиран подход към трансграничния транспорт е по-важен днес от всякога. Зелените маршрути са проектирани и специално за защита на транспортните работници на предната линия на тази криза. Този набор от препоръки ще улесни тяхната и без това стресова мисия и ще внесе повече безопасност и предсказуемост в тяхната работа.“

Граничните пунктове по зелените маршрути

Процедурите на граничните пунктове по зелените маршрути трябва да бъдат сведени до минимум и да бъдат опростени до строго необходимото. Проверките и скринингите трябва да се извършват, без шофьорите да напускат своите превозни средства, а самите шофьори трябва да преминат само минимални проверки. От шофьорите на товарни превозни средства не трябва да се изисква никакъв друг документ, освен лична и шофьорска книжка, а при необходимост и писмо от работодателя. Трябва да се приеме електронното подаване /сверяване на документи.

Нито едно товарно превозно средство или водач не трябва да се сблъсква с дискриминация, независимо от произхода или дестинацията, гражданството на водача или държавата на регистрация на превозното средство.

В светлината на настоящата ситуация държавите-членки се призовават също така временно да преустановят всички ограничения за пътен достъп, действащи понастоящем на тяхна територия, като забрани за уикенда, за през нощта и за дадени участъци.

Комисията насърчава държавите-членки да създадат коридори за безопасно преминаване, за да позволят на частни шофьори и техните спътници, като здравни и транспортни работници, както и граждани на ЕС, да бъдат репатрирани, независимо от тяхната националност, за директно преминаване с приоритет през всяка държава в нужната им посока по TEN-T мрежата. Това трябва да се прави, придържайки се строго към определения маршрут и с необходимите минимални почивки. Държавите-членки следва да гарантират, че разполагат с най-малко едно летище, функциониращо за репатриране и международни помощни полети.

Засилено сътрудничество между държавите-членки на ЕС и извън него

След видеоконференцията между министрите на транспорта на ЕС на 18 март, Комисията създаде мрежа от национални звена за контакт и платформа за предоставяне на информация за националните транспортни мерки, предприети от държавите-членки в отговор на коронавируса. Националните звена за контакт следва да подкрепят ефективното функциониране на граничните пунктове по зеления маршрут. Съседни държави извън ЕС се приканват да работят в тясно сътрудничество с тази мрежа, за да осигурят потока на стоки във всички посоки.

Правила за транспортните работници

За да продължи транспортното движение, Комисията препоръчва на държавите-членки да предприемат действия за осигуряване на свободното движение на всички работници, участващи в международния транспорт, независимо от вида транспорт. По-специално, трябва да бъдат отменени правила като ограничения за пътуване и задължителна карантина на транспортните работници, които не проявяват симптоми. Например, държавите-членки не трябва да изискват транспортните работници да носят свидетелство от лекар, за да докажат доброто си здраве. За да се гарантира безопасността на транспортните работници, са необходими и засилени хигиенни и оперативни мерки на летищата, пристанищата, жп гарите и другите центрове за сухопътен транспорт.

Международно признатите сертификати за професионална компетентност трябва да се считат за достатъчни, за да докажат, че работникът е активен в международния транспорт.

При липса на такива сертификати (не всички международни шофьори имат такъв) трябва да се приема писмо, подписано от работодателя.

Всички тези принципи следва да се прилагат и за граждани на трети страни, ако са от съществено значение за гарантиране на свободното движение на товари в рамките на ЕС и извън него.

- реклама -