ЕК, подкрепа, сомоосигуряващи се, пандемия

ЕК с наказателни процедури срещу страната ни заради българските стоки в търговските вериги, електронните фактури, пакетните почивки и женският труд

Брюксел придвижва напред или открива наказателни процедури срещу България – за българските стоки в търговските вериги, електронните фактури, пакетните почивки, женският труд.

В областта на икономиката еврокомисията открива три нови процедури за нарушение.

От комисията съобщиха, че изпраща мотивирано становище до България за дискриминационни мерки от търговците на дребно, които са задължени да поощряват местните хранителни стоки. Комисията изпрати на 14 май, официално уведомително писмо (Letter of formal notice) до България по този въпрос.

Българският закон задължава търговците на дребно да предлагат видимо място за продажба на местни хранителни изделия, като мляко, риба, прясно месо, яйца, мед, плодове и зеленчуци, отбелязва ЕК.

Такива задължения подкопават свободното движение на стоки и създават по-изгодни условия спрямо вноса. Това ограничава свободата на търговците на дребно да решават какво и как да предлагат на пазара, се посочва в съобщението, което цитира БТА.

Заради пандемията от Ковид-19 и влиянието за икономиката на ЕС е наложително да се запази свободното движение на стоки и свободата на установяване в духа на европейската съпричастност, заявява комисията. Отбелязва се, че през май ЕК изпрати официално писмо до София и сега предприема следваща стъпка в наказателната процедура. Нашата страна има два месеца да отговори, а в противен случай комисията може да реши да отнесе въпроса до Съда на ЕС.

Електронните фактури: прилагат ли се общите правила

Наред с храните Европейската комисия подхвана страната ни за електронните фактури, като съобщи, че изпраща официално уведомително писмо до България и мотивирано становище до Унгария за прилагане на правилата на ЕС за електронно фактуриране при обществени поръчки.

Електронното фактуриране цели да осигури навременната и автоматичната обработка на електронните фактури и плащания на дружествата, като ги улеснява да управляват договорите си във всяка държава от ЕС. Всички държави от ЕС трябваше да съобщят прилагането на правилата до 18 април миналата година.

На 21 май 2019 г. ЕК изпрати писма до 12 държави за несъобщаване на тези мерки. Комисията днес предприема действия срещу България и Унгария, за да може националните мерки да покриват изцяло европейските правила, се посочва в съобщението.

Двете държави разполагат с два месеца, за да отговорят на комисията. Отбелязва се, че ЕК след това може да продължи наказателната процедура с изготвяне на мотивирано становище до България и да изпрати Унгария на съд.

Социалните права на жените

Европейската комисия изпраща официално уведомително писмо до България за неправилно прилагане на правилата на ЕС за еднакво отношение към на мъжете и жените по въпроси на социалната сигурност.

В мотивите се казва, че европейските правила забраняват дискриминацията в законоустановените схеми за социално осигуряване, когато са свързани със защита срещу болест, инвалидност, старост, трудови злополуки и професионални заболявания или безработица. Правилата забраняват пряката и непряката дискриминация, основана на пола, например по отношение на изчисляването на социалноосигурителните обезщетения.

Българското пенсионно законодателство непряко индиректно дискриминира жените, отбелязва ЕК.

За да се получи пенсия, българското законодателство изисква вноска на работник на пълен работен ден за даден срок, докато за работник на непълно работно време се прилага принцип на съразмерност. Непълно работно време за една година с 4-часов работен ден се възприема само за 6-месечен срок на пенсионно осигуряване. Това засяга несправедливо работещите на непълно работно време, повечето от които са жени, тъй като пенсионните им обезщетения се намаляват, защото заплатата им е ниска и след това техният стаж отново се намалява изкуствено, обяснява комисията.

Съдът на ЕС обяви този вид разпоредби за несъвместими с европейските правила. България има два месеца, за да отговори на опасенията на комисията. Уточнява се, че ЕК може да прецени да продължи след това наказателната процедура с изпращане на мотивирано становище.

Плащане, не ваучери за провалени почивки

Европейската комисия съобщи, че изпраща мотивирани становища до Хърватия, Литва и Словакия, и официално уведомително писмо до България, за националните правила в нарушение на законодателството на ЕС за правата на т. нар. пакетни почивки.

Според еворопейските правила за пакетните туристически пътувания, пътниците имат право да получат възстановяване на платените суми по неосъществено пътуване. С пандемията от Ковид-19 много държави в ЕС приеха национални правила, с които позволиха на организаторите на тези пътувания да издават задължителни ваучери, вместо да възстановяват пари в брой за отменени пътувания, или да отлагат възстановяването на средства далеч след 14-дневния срок, предвиден в правилата на ЕС.

Тези национални правила нарушават изискванията на ЕС и ограничават правата на потребителите, отбелязва комисията. През май ЕК прие препоръка за ваучерите и настоя потребителите да имат възможност да изберат какво обезщетение да получат. През юли ЕК започна наказателни процедури срещу 10 държави.

Хърватия, Литва и Словакия не са променили своето законодателство и комисията преминава нататък в наказателната процедура. В България през август влязоха в сила национални правила за пакетни пътувания, които въведоха задължение пътниците да приемат ваучер или възстановяване на сумата до 12 месеца след отмяната на пътуването.

България, Литва, Словакия и Хърватия разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки за отстраняване на установените от комисията недостатъци. В противен случай ЕК може да реши да изпрати мотивирано становище за България, а останалите страни от списъка да изпрати на Съда на ЕС.

 

- реклама -
error: Съдържанието е защитено