ЕК: Регионалното неравенство в България остава голямо

Регионалното неравенство в България остава голямо, най-вече между Югоизточна България и останалата част на страната.

Това се казва в доклад на Европейската комисия за оценка на програмите за кохезионна политика в периода 2007-2013 г., фокусиран върху европейския Фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.

Според доклада през периода разликата между югозападните части и останалата част от страната се запазва относително непроменена, като финансовата криза има сходен ефект върху тях, възпрепятствайки сближаването им.

Защо Северозападът е беден?

Неравенството между Югозападния регион, в който се намира София, и останалата част на страната личи най-силно при сравнението със Северозападния регион, където БВП на глава от населението на базата на покупателна способност представлява само 30% от средното за ЕС. Значително изоставане има и по отношение на инфраструктурата.

В същото време БВП на глава от населението в Югоизточния регион е 2,5 пъти това в Северозападния и по-високо от средното за EU-12. Това се дължи най-вече на столицата София.

Общото финансиране от Фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд е в размер на 5,4 млрд. евро, което е равно на малко над 2% от БВП и около 39% от капиталовите разходи на правителството.

В доклада се посочва, че през периода 2007-2013 г. двата фонда са били основен източник на инвестиции както за публичния, така и за частния сектор и са спомогнали за намаляването на икономическия спад.

Повече от две трети от достъпните фондове са отишли за проекти в сферата на транспорта и околната среда. В същото време подкрепата за предприятия и иновации е съставлявала 14%.

Съфинансираните мерки през периода са довели директно до създаването на 6018 работни места.

Помощта за инвестиции в транспорта е довела до построяването на 175 км нови пътища, ремонта на 1040 вече съществуващи пътища и 234 км жп-линии. Също така са били финансирани проекти, определени за национална важност като връзки между София и източните части на страната, както и такива до турската граница.

Докладът посочва още, че световната икономическа и финансова криза е оказала значителен ефект върху българската икономика, където растежът е спаднал от 6% на година в периода 2000-2007 г. до под 1% през периода 2007-2009 г.

През следващите две години растежът се задържа около 1% на година преди да стигне 1,5% през 2014 г. и 2% през 2015 г.

- реклама -