ЕК прогнозира забавяне на икономическият растеж на България

ЕК прогнозира забавяне на икономическият растеж на България. Инфлацията постепенно ще се понижи.

Икономическият растеж на България се очаква да се забави през 2023 г. и да се повиши отново през 2024 г., обяви Европейската комисия в своята пролетна икономическа прогноза.

Очаква се и забавяне на ръста на износа,

който България ще реализира през тази година, поради ограничаване на търсенето в чужбина и „специфични за страната фактори с еднократно въздействие“, се казва в прогнозата.

Реалният брутен вътрешен продукт

(БВП) на страната ни е нараснал с 3,4% през 2022 г., което е понижение спрямо зимната прогноза на ЕК за ръст от 3,9 на сто.

В доклада се отчита, че растежът на българския БВП е обусловен от силното частно потребление в страната и от високите нива на износа.

За настоящата година Брюксел очаква

растежът на икономиката ни да се забави до 1,5 на сто, а през 2024 г. до 2,4%, предаде БТА. Предишните оценки бяха за ръст от 1,4 на сто през 2023 г. и 2,5 на сто за 2024 г.

На тримесечна основа се очаква

растежът на брутният вътрешен продукт на България да стагнира след първите 3 месеца на 2023 г., но след това, през 2024 г.,

да поднови стабилното си нарастване,

обусловено от износа, частното потребление в страната и инвестициите в публичния сектор.

Същевременно според прогнозата

инфлацията постепенно ще се понижи.

Средната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ- HICP) достига до 13% през 2023 г. в България (в съответствие с очакванията, заложени в зимната прогноза, бел. ред.).

Тя беше обусловена от цените на

енергийните продукти и хранителните стоки, които оказаха натиск към повишение върху ръста на инфлацията

през първата половина на годината.

Това доведе до ръст на цените на транспортните и кетъринг услугите.

Инфлацията по ХИПЦ се очаква да се

понижи до 9,4% през 2023 г. на годишна основа и до 4,2 на сто през 2024 г., се казва в прогнозата на ЕК.

- реклама -