ЕК: Проектът за газов хъб „Балкан“ има бъдеще

„Булгартрансгаз“ представи пред Европейската комисия междинните резултати от предпроектното проучване за газовия хъб „Балкан“, съобщиха от пресцентъра на газопреносния ни оператор.

Пред Брюксел са представени няколко варианта на трасета на територията на България, включително и два, които са разработени на база очакваните източници на доставка на природен газ.

Според експертите като предпочитан маршрут за реализацията се очертава „Балкан 1“, който предвижда да се реализира на две фази. Първата фаза предвижда нов входен капацитет от Турция, а втората – входна точна около Варна.

Като други входни точки се разглеждат Гърция и Турция (съществуваща и нова инфраструктура), местен добив от дълбоко Черно море (от България и Румъния).

Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия, Хърватия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украйна, Молдова и други. Като основни източници за хъба се разглеждат руски природен газ, местен добив от България и Румъния, природен газ от Южния газов коридор (ТАП и ТАНАП). Съществуващите и изграждащите се терминали за втечнен природен газ в Гърция и Турция биха могли да осигурят количества природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Египет и други. Реализацията на концепцията за газов е в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа.

Европейската комисия продължа да подкрепя силно реализацията на проекта за изграждане на газоразпределителен център на територията на България, отбеляза по време на събитието директорът на „Вътрешен енергиен пазар“, Главна дирекция „Енергетика“ на ЕК Клаус-Дитер Борхард. По думите му, днешното събитие доказва, че проектът е реализуем.

Енергийният зам.-министър Станков допълни, че европейският газоразпределителен център „Балкан“ ще допринесе за енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа.

„Булгартрансгаз“ ще продължи да полага всички усилия за успешното изпълнение на проекта, заяви изпълнителният директор на дружеството Владимир Малинов.

- реклама -