храни

ЕК призна: Само 23% от продуктите в Европа са еднакви на Изток и на Запад

ЕК публикува резултатите от общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти.

Проверките показват, че някои продукти се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав.

Анализът на почти 1400 хранителни продукта в 19 държави от ЕС, извършен от Съвместния изследователски център – службата за научни дейности и познания към Комисията, показва, че 9% от сравнените продукти са се различавали по състав, въпреки че лицевата страна на опаковката им е била една и съща.

Други 22% от продуктите с различен състав са имали сходна лицева страна на опаковката.

В рамките на проучването не са забелязани последователни географски тенденции.

„Някои европейци смятат, че хранителните продукти с една и съща марка, които купуват, са различни, може би по-лоши, в сравнение с тези на други места. Комисията призова учените да помогнат за обективна оценка на степента на тези различия в единния пазар.

Резултатите са противоречиви: макар че съм щастлив, че не са открили доказателства за разделението между Изтока и Запада в състава на хранителните продукти, притеснен съм, че те са разкрили, че до една трета от изпитваните продукти, имат различен състав“, заяви Тибор Навраксикс, комисар по образованието, младежта и спорта.

Освен това разликите в състава, открити в тестваните продукти, не означават непременно разлики в качеството, съобщават от ЕК. Въз основа на новата разработена методика националните компетентни органи ще могат да анализират всеки отделен случай, за да определят дали има наличие на заблуждаващи практики, които са забранени съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите.

В рамките на проучването са анализирани 1380 проби от 128 различни хранителни продукта от 19 държави от ЕС. Извадката обаче не е представителна за голямото разнообразие от хранителни продукти на пазара на ЕС.

В проучването участват България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.

След като председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер засегна въпроса за качеството на продуктите в своята реч за състоянието на Съюза през 2017 г., Европейската комисия предприе различни инициативи:

– изясняване кога наличието на разлика в качеството на продукти е заблуждаваща практика чрез законодателството в рамките на наскоро одобрения Нов търговски механизъм за потребителите;

– установяване на обща методика за тестване на хранителните продукти;
публикуване на набор от насоки, които помагат на националните органи да прилагат законодателството на ЕС за защита на потребителите и в областта на храните;

– заделяне на над 4,5 млн. евро за решаване на този проблем;

– тестване на продукти в целия ЕС чрез една и съща методика, за да се разбере по-добре каква е ситуацията с различното качество на храните.

Днес Европейската комисия дава начало на нова покана за представяне на предложения с общ бюджет 1,26 млн. евро, чиято цел е укрепване на капацитета на потребителските организации да тестват продукти и идентифицират потенциално заблуждаващи практики. Крайният срок за участие е 6 ноември 2019 г.

Съгласно законодателството на ЕС предлагането на стока като идентична на стока, предлагана на пазара в други държави членки, при положение че тази стока се различава значително по отношение на състава и характеристиките си, без за това да има основателни и обективни причини, може да представлява нелоялна и незаконна заблуда на потребителите.

„Няма да има двойни стандарти в единния европейски пазар. С новите закони, които санкционират двойното качество и укрепват ръцете на органите за защита на потребителите, разполагаме с наличните инструменти, за да сложим край на тази практика. пазаруват с пълно доверие, че купуват това, което виждат“, заяви Вера Йоурова – комисар по право, потребление и права на половете в ЕК.

В изследването, извършено от Съвместния изследователски център, се описва ситуацията на пазарите на деветнайсетте участващи държави от ЕС по време на проучването (ноември – декември 2018 г.).

Кампанията за тестване на продукти бе част от отговора на Европейската комисия на притесненията, свързани с разликите в качеството на храните. Продуктите бяха подбрани на базата на предложения на държавите членки въз основа на жалби, получени от органи и асоциации за защита на потребителите.

Тестването е било извършено по хармонизирана методика, разработена от Съвместния изследователски център в сътрудничество с държавите от ЕС. Тя дава възможност за съпоставимо вземане на проби, тестване и интерпретиране на данните в целия Съюз. Всички държави членки бяха поканени да съберат информация за състава на избраните хранителни продукти, предлагани на техните пазари. Деветнайсет държави изпратиха информация за 113 маркови продукта и 15 продукта с търговска марка на разпространителя. Като първа стъпка, този анализ се основава на информация от етикетите на продуктите и на външния вид на лицевата страна на опаковките.

Публикуваният днес доклад ще предостави по-добра основа за обсъждане на разликите в качеството в ЕС. Същевременно са необходими по-нататъшни стъпки за подобряване на представителността на анализа и за по-добро разбиране на връзката между състав и качество.

- реклама -