ЕК препоръча ускоряване на темпото на ваксиниране – до март – поне 80% от възрастните

Два дни преди срещата на европейските лидери относно координирания отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, Европейската комисия определи редица действия, необходими за засилване на борбата с пандемията. В съобщение, прието днес, тя призовава държавите членки да ускорят въвеждането на ваксинацията в целия ЕС.

До март 2021 г. най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80 % от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани.

До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали най-малко 70 % от възрастното население, съобщиха от ЕК.

Комисията също така призовава държавите членки да продължат да прилагат физическо дистанциране, да ограничават социалните контакти, да се борят с дезинформацията, да координират ограниченията за пътуване, да засилят тестването и да увеличат проследяването на контактите и геномната последователност, за да се справят с риска от нови варианти на вируса.

Тъй като през последните седмици се наблюдава възходяща тенденция в броя на случаите, е необходимо да се направи повече за подкрепа на здравните системи и за справяне с „умората от COVID-19“ през идните месеци, като се започне от ускоряването на ваксинацията във всички области и се помогне на нашите партньори в Западните Балкани, южното и източното съседство и в Африка.

В днешното съобщение се определят следните ключови действия за държавите членки, Комисията, Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Европейската агенция по лекарствата (EMA), които ще спомогнат за намаляване на рисковете и овладяване на вируса:

Ускоряване на въвеждането на ваксинацията в целия ЕС

• До март 2021 г. най-малко 80 % от хората на възраст над 80 години и 80 % от специалистите в областта на здравеопазването и социалните грижи във всяка държава членка следва да бъдат ваксинирани.

• До лятото на 2021 г. държавите членки следва да са ваксинирали 70 % от цялото възрастно население.

• Комисията, държавите членки и EMA ще работят с дружествата, за да използват максимално потенциала на ЕС за увеличаване капацитета за производство на ваксини.

• Комисията работи с държавите членки по сертификатите за ваксинация в пълно съответствие със законодателството на ЕС за защита на данните, което може да подпомогне приемствеността в грижите. До края на януари 2021 г. трябва да бъде договорен общ подход, за да се даде възможност бързо да се въведат в употреба сертификатите в здравните системи в целия ЕС и извън него.

- реклама -