ЕК предупреди България за пет забавени закона

Европейската комисия издаде пет предупреждения за неприлагане на европейското законодателство в България в четвъртък. Те са свързани с различни области – от рисковете за наводнение и защитата на издаваните шенгенски визи до правата на обвинените и електронното правосъдие.

Три от наказателните процедури са стари, а две от нарушенията са нови.

Защита на шенгенските визи

Европейската комисия откри наказателна процедура срещу България за това, че не използва 2D баркод за защита от фалшификации на издаваните от нея шенгенски визи.

Макар да не е член на Шенген, България получи право да издава такива визи.

През 2020 г. ЕС реши да защити вписванията върху визовия стикер срещу фалшифициране. Крайният срок за въвеждане на отпечатването на 2D баркод на визовите стикери е изтекъл през май 2022 г.

В момента само България, Гърция, Кипър и Литва не поставят защитния знак върху визовите стикери.

Презумпция за невиновност

Нова наказателна процедура започва и за неправилно прилагане в българското законодателство на Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност и правото да присъстваш на процеса в наказателното производство от 2016 г.

Тя е един от законодателните актове, с които ЕС иска да създаде общи минимални стандарти, гарантиращи, че правата на справедлив съдебен процес на заподозрените и обвиняемите лица в наказателното производство са достатъчно защитени в целия съюз.

Още две наказателни процедури по политиките за правосъдие остават отворени заради неизпълнени ангажименти:

Право на информация

ЕК не е доволна и от свършеното от родните власти за правото на информация. През 2021 г. от Брюксел предупреждават, че националните мерки не отговарят на Директивата за европейските стандарти по наказателни дела по отношение на правото на достъп до материалите по делото. Комисията пише, че то е от съществено значение за ефективно оспорване на законността на ареста или задържането.

Електронно правосъдие

България не е изпълнила задължението си да информира Европейската комисия как прилага Директивата за използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право. Тя е изпратила писмо миналия септември и сега дава още два месеца на София за реакция.

Управление на водите

През февруари 2023 г. комисията призова София да изпълни задълженията си на член и да приключи прегледа на плановете за управление на речните басейни и за управление на риска от наводнения.

Правителството на Денков приключи общественото обсъждане на плановете до 2027 г. на 10 септември, но те още не са приети. България трябва да изготви три плана за управление на риска от наводнения за източнобеломорския, черноморския и за западнобеломорския район.

Комисията е сигнализирала за забавянето още през 2022 г., когато е посочила, че плановете е трябвало да бъдат актуализирани до декември 2019 г.

Сега кабинетът получава два месеца отсрочка, за да довърши процедурите. В противен случай комисията предупреждава, че може да предяви иск пред Съда на Европейския съюз.

- реклама -