случаи , коронавирус, заразени, починали

ЕК предлага актуализиране на координираните мерки за пътуване преди лятото

Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Тъй като епидемиологичната обстановка се подобрява и кампаниите за ваксинация се ускоряват в целия ЕС, Комисията предлага държавите членки постепенно да облекчат мерките за пътуване, включително най-вече за притежателите на цифровото удостоверение на ЕС за COVID-19. Комисията предлага също така да се актуализират общите критерии за рисковите зони и да се въведе механизъм за „аварийна спирачка“, насочен към разпространението на нови варианти, пораждащи безпокойство или интерес. Предложението включва също така специфични разпоредби относно децата, за да се гарантира единството на пътуващите семейства и стандартен срок на валидност на тестовете.

Основни актуализации на общия подход към мерките за пътуване в рамките на ЕС въз основа на картата, публикувана от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC):

Изцяло ваксинираните лица, притежаващи сертификати за ваксинация в съответствие с цифровото удостоверение на ЕС за COVID, следва да бъдат освободени от свързани с пътуването изследвания или карантина 14 дни след получаване на последната доза. Това следва да обхваща също така преболедували лица, които са получили една доза от 2-дозова ваксина.

Преболедували лица, притежаващи сертификати в съответствие с цифровото удостоверение на ЕС за COVID, следва да бъдат освободени от свързани с пътуването изследвания или карантина през първите 180 дни след положителен PCR тест.

Лицата с валиден сертификат за тест в съответствие с цифровото удостоверение на ЕС за COVID следва да бъдат освободени от евентуални изисквания за карантина. Комисията предлага стандартен срок на валидност на тестовете: 72 часа за PCR тестове и, ако е прието от държавата членка, 48 часа за бързи антигенни тестове.

„Аварийна спирачка“: Държавите членки следва да въведат отново мерки за пътуване за ваксинираните и преболедувалите лица, ако епидемиологичната обстановка се влоши бързо или когато е докладвано високо разпространение на варианти, пораждащи безпокойство или интерес.

Поясняване и опростяване на изискванията, когато те се налагат от държавите членки според собствените им процеси на вземане на решения:

Пътници от зелени зони: без ограничения

Пътници от оранжеви зони: държавите членки могат да изискват тест преди заминаване (бърз антигенен или PCR).

Пътници от червени зони: държавите членки могат да изискват от пътуващите да се подложат на карантина, освен ако не са преминали тест преди заминаване (бърз антигенен или PCR).

Пътници от тъмночервени зони: следва силно да се въздържат от неналожителни пътувания; изискването за тестване и карантина остава.

Непълнолетните лица, пътуващи с родители, следва да бъдат освободени от карантина, когато родителите не се нуждаят от карантина, напр. поради ваксинация. Деца на възраст под 6 години също следва да бъдат освободени от тестване, свързано с пътуване.

Комисията предлага да се адаптират праговете в картата на ECDC с оглед на епидемиологичната обстановка и напредъка по отношение на ваксинацията.

Освен това Комисията призовава за допълнителни усилия, за да се гарантира безпроблемното въвеждане на цифровото удостоверение на ЕС за COVID. За тази цел държавите членки следва да използват във възможно най-голяма степен съществуващите възможности съгласно националното законодателство за започване на издаването на цифрови сертификати на ЕС за COVID-19 още преди влизането в сила на регламента на 1 юли.

Комисията ще подкрепи този процес, като на 1 юни стартира централната част на цифровото удостоверение на ЕС за COVID – портала на ЕС, в който се съхраняват публичните ключове, необходими за проверката на цифров сертификат на ЕС за COVID-19. Като се има предвид, че чрез портала на ЕС не се обменят лични данни, държавите членки вече биха могли да използват неговата функционалност.

- реклама -