ЕС стандарт храни

ЕК отрича двойния стандарт при храните

Към момента няма доказателства, че производителите използват съставки с по-ниско качество и хранителна стойност в храните и напитките в Източна Европа, обяви Европейската комисия.

Това стана след среща с производители и потребителски групи по въпроса за двойния стандарт при продуктите.

Изявлението на ЕК гласи: „Доказателствата, които Комисията получи от 21 държави-членки, към момента не показват сериозни пазарни аномалии като съществуването на различни по структура, с по-ниско качество продукти или продукти с по-ниска хранителна стойност на европейските пазари, и най-вече в страните от Източна Европа, където този потенциален проблем беше повдигнат“.

Унгария поиска от ЕК да се изготви закон, който ще задължи производителите да поставят предупредителен надпис върху тези продукти, които са с по-ниско качество.

Европейската комисия обяви, че Съвместният център за изследвания (Joint Research Centre) ще се опита да изработи обща методология, за да гарантира по-добро провеждане от националните сравнителни проучвания.

Изток, Запад и проблеми при изследванията

Дирк Якобс, заместник-генерален директор и директор, отговарящ за Информацията за потребителите, диетата и здравето във FoodDrinkEurope, заяви, че наличието на различни рецепти не означава непременно двоен стандарт.

„Другият проблем са неадекватните методи, по които се извършва сравнението“, каза Якобс. Те се правят само в няколко държави-членки и сравняват ограничен брой продукти. Тестовете не са направени в сравнение едно-към-едно, а са подбирани различни подбрандове, различни дати на производство, различно време на излагане на щандовете.

FoodDrinkEurope иска да види ясни протоколи от тестовете, които да са хармонизирани със законодателството на ЕС.

Причините за различните рецепти

„Производителите могат да изменят рецептите според региона поради различни причини“, заяви Якобс. И обясни, че такива могат да бъдат адаптиране на вкусовете към местните кулинарни традиции или заради различното възприятие на някои съставки.

Местни инициативи или национални правила също могат да окажат влияние върху състава на продуктите, а и производителите трябва да се съобразят с достъпността. „Продукти, които не са на достъпни цени, няма да стигнат до щандовете“, обясни той.

Според заключение на Съвета на ЕС от 2016 г. относно подобряването на продуктите, на производителите е разрешено да променят темпото и обхвата на преформулиране на продуктите:

“Културните различия в предпочитанията и хранителните навици могат отчасти да определят подхода, темпото на намаляване на солта, наситените мазнини и добавените захари, както и крайните резултати”.

“Местните и традиционни храни, включително продуктите с доказано географско указание, неразривно свързани с националната култура и наследство, биха могли да бъдат предмет на специално внимание, като се вземат предвид националните условия, например техния принос към цялостния хранителен прием”.

- реклама -