газопроводите Европейска комисия доклад гражданство инвестиции комисари ЕП одобрение ЕК, средства, граждани, оборудване

ЕК отпусна 33 милиона евро за връзката между газопроводите на България и Гърция

Европейската комисия одобри отпускането на 33 милиона евро от бюджета на ЕС за изграждане на връзката между газопроводите на България и Гърция.

Средствата ще послужат за строителството на газопровод с дължина 182 километра между Комотини и Стара Загора.

Газопроводът е европейски проект от общ интерес, който допринася за постигането на целите на Енергийния съюз. Газовите системи на двете държави ще бъдат свързани за пръв път. Така ще се разнообразят енергийните източници в региона и ще се повиши енергийната сигурност. По-голямата конкуренция на пазара на газ ще доведе до по-ниски цени за потребителите, подчертават от пресслужбата на институцията.

ЕК взе решение по линия на политиката на сближаване да се инвестират 4 млрд. евро в общо 25 големи инфраструктурни проекта в 10 държави от ЕС.

„Тези 25 проекта са пример за това как ЕС работи за подобряване на живота на гражданите – от повишаване на качеството на питейната вода и бързината на железопътния транспорт до модернизиране на болници. През настоящия бюджетен период сме одобрили отпускането на средства от ЕС в размер на 32 млрд. евро за 258 големи инфраструктурни проекта. Тези проекти са „посланици“ на политиката на сближаване и аз се гордея с всеки един от тях“, заяви комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.

- реклама -