икономически растеж

ЕК: Очаква се икономическият растеж да остане силен през 2018 г.

Темпът на растеж в ЕС и еврозоната през 2017 г. надмина очакванията, отбелязвайки рекордната за последните 10 години стойност от 2,4 %. Очаква се растежът да остане силен през 2018 и леко да се забави през 2019 г., като в ЕС и еврозоната бъдат достигнати стойности от съответно 2,3 % и 2,0 %, съобщиха от ЕК.

Частното потребление остава стабилно, а износът и инвестициите се увеличават.

Безработицата продължава да намалява и понастоящем е около нивата отпреди кризата

Докато в някои държави членки безработицата продължава да е висока, други все по-трудно запълват свободните си работни места. Стабилният растеж спомага за допълнително намаляване на държавния дефицит и на дълга, както и за подобряване на условията на пазара на труда.

Икономиката обаче е изложена в по-голяма степен на външни рискови фактори, които имат все по-силно и отрицателно въздействие.

- реклама -