ЕК ни натиска да облекчим продажбата на земя за чужденци

Европейската комисия официално настоя България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да променят законодателството си във връзка с придобиването на земеделска земя.

Основният повод за загриженост в България и Словакия е, че купувачите трябва да бъдат дългосрочно пребиваващи в страната, което представлява дискриминация срещу другите граждани на ЕС. В Унгария има силно ограничителна система, която налага пълна забрана върху придобиването на земя от юридически лица и задължение за купувача сам да обработва земята. Освен това, както и в Латвия и Литва, купувачите трябва да бъдат земеделски стопани.

Според Комисията някои от ограниченията може да са основателни, но не трябва да дискриминират другите граждани на ЕС.

Искането на ЕК е под формата на мотивирано становище. Комисията може да реши да се обърне към Съда на ЕС, ако България, Унгария, Латвия, Литва и Словакия не успеят да приведат националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС в рамките на два месеца.

- реклама -