ЕК иска повече напредък от Фейсбук, Гугъл и Туитър в борбата с дезинформацията

Европейската комисия публикува докладите на Фейсбук, Гугъл и Туитър, покриващи извършения през януари 2019 г. напредък по техните ангажименти за борба с дезинформацията.

Тези три онлайн платформи подписаха Кодекса за дейността срещу дезинформация и от тях бе поискано да докладват месечно за техните мерки в навечерието на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Комисията поиска по-специално да получи подробна информация, за да наблюдава напредъка при проверката на публикуването на реклами, прозрачността на политическата реклама, затварянето на фалшиви профили и маркиращите системи за автоматизирани ботове. Зам.-председателят за единния цифров пазар Андрус Ансип, комисарят за правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Йоурова, комисарят за Съюза на сигурност Джулиан Кинг и комисарят за цифровата икономика и общество Мария Габриел казаха в съвместно изявление:

„Онлайн платформите, които подписаха Кодекса за дейността, провеждат своите политики в Европа, за да подкрепят честността на изборите. Това включва по-добра проверка на публикуването на реклама, инструменти за прозрачност на политическото рекламиране и мерки за идентифициране и блокиране на неавтентично поведение при техните услуги.

Трябва обаче да видим повече напредък по ангажиментите, поети от онлайн платформите, за борба с дезинформацията. Платформите не са предоставили достатъчно данни, показващи, че новите политики и инструменти се разполагат по един навременен начин и с достатъчно ресурси във всички държави-членки на ЕС. Докладите предоставят прекалено малко информация за резултатите понастоящем от мерките, които вече са взети.

Накрая, платформите не са успели да идентифицирам специфични показатели, което би направило възможно проследяването и измерването на напредъка в ЕС.

Качеството на предоставената информация варира от един подписал Кодекса до друг, в зависимост от сферата на ангажимент, покрита от всеки доклад. Това ясно показва, че има марж за подобряване от страна на всички подписали.

Избирателните кампании преди европейските избори ще започнат сериозно през март. Насърчаваме платформите да ускорят своите усилия, защото сме разтревожени от ситуацията. Призоваваме Фейсбук, Гугъл и Туитър да направят повече във всички държави-членки, за да се помогне с гарантиране честността на изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

Също така насърчаваме платформите да засилят своето сътрудничество в проверителите на факти и академичните изследователи, за да засичат кампании по дезинформация и за да правят съдържанието от проверени факти по-видимо и широкоразпространено“

Основни резултати от докладите на подписалите страни:

– Фейсбук не е докладвал за резултати по дейностите, предприети през януари относно проверката на публикуването на реклами. По-рано обяви, че през март 2019 г. ще има достъпен архив за целия ЕС с политическото и проблемно рекламиране. Докладът предоставя актуализирана информация за случаите на намеса от трети страни в държавите-членки на ЕС, но не съобщава за броя премахнати фалшиви профили поради недобросъвестни действия, имащи за цел конкретно Европейския съюз.

– Гугъл предостави данни за предприетите през януари действия за подобряване на проверката на публикуването на реклами в ЕС, разделно по държави-членки. Представеното измерване обаче не е достатъчно специфично и не изяснява до каква степен са предприети действия, за да се засегне дезинформацията или други причини (например, подвеждаща реклама). Гугъл публикува нова политика за „изборните реклами“ на 29 януари и ще започне публикуването на Доклад за прозрачността на политическите реклами, веднага щом рекламодателите започнат да пускат такива реклами. Гугъл не е осигурил доказателства за конкретно прилагане на своите политики за почтеността на услугите за месец януари.

– Туитър не е предоставил никакво измерване на своите ангажименти за подобряване проверката на публикуване на реклами. Що се отнася до прозрачността на политическите реклами, обратно на заявеното в доклада за приложението през януари, Туитър е отложил своето решение до февруарския доклад. Що се отнася до почтеността на услугите, Туитър е добавил пет набора от профили, включващи множество профили в трети страни, към своя Архив на потенциални чуждестранни операции, който е публично достъпен и може да бъде намерен при търсене, но не предоставя измерване, което да отчита напредък.

Следващи стъпки

Днешният доклад покрива мерките, предприети от онлайн компаниите през януари 2019 г. Следващият месечен доклад, покриващ дейностите, извършени през февруари, ще бъде публикуван през март 2019 г. Това ще позволи на Комисията да провери дали са налични ефективни политики за гарантиране честността на изборния процес преди европейските избори през май 2019 г.

До края на 2019 г. Комисията ще извърши цялостна оценка на първоначалния срок на Кодекса от 12 месеца. Ако резултатите се окажат незадоволителни, Комисията може да предложи последващи действия, включително от регулаторен характер.

- реклама -