ЕК, мерки, заболявания, обществено здраве журналисти медии политическа реклама ЕС, износ, ваксини, забрана ЕК, европейски средства, законност, държави ЕК, план, въглеродни емисии, икономика, ЕС ЕК, България, търговски регистър

ЕК дава на съд България заради липсваща връзка с европейския търговски регистър

Европейската комисия дава България на Съда на Европейския съюз затова, че не е свързала търговския си регистър със системата на ЕС за такива регистри.

Крайният срок за България да направи това е бил юни 2017 г.

Националният ни търговски регистър е трябвало да има връзка със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS). не изпълнявайки това изискване страната ни нарушава Директива (ЕС 2017/1132) относно някои аспекти на дружественото право.

От Еврокомисията подчертават, че така се затруднява получаването на съответната информация за българските дружества за гражданите, компаниите и специалистите от ЕС. Освен това търговските регистри не могат да си сътрудничат при трансгранични сливания, в които участват български дружества или при процедури, свързани с трансгранични клонове на български дружества.

За предприятията, които все по-често извършват трансгранична дейност, е от съществено значение да имат лесен достъп до информация за дружествата, установени в различните държави членки.

BRIS улеснява достъпа на обществеността до информация за дружествата от ЕС и гарантира, че всички търговски регистри в ЕС могат да обменят информация помежду си по електронен път, по безопасен и сигурен начин, във връзка с презгранични сливания и чуждестранни клонове.

В дългосрочен план целта е да се повиши доверието в единния пазар чрез повишаване на прозрачността и предоставяне на актуална информация, като същевременно се намали ненужната тежест за дружествата.

- реклама -