Юнкер ЕП Състоянието на съюза реч мигранти национализъм

ЕК: Безспорен успех за плана „Юнкер“

В публикувано съобщение Европейската комисията показва как Планът за инвестиции за Европа, т.нар. план „Юнкер“, е помогнал за възстановяването на устойчивото равнище на инвестициите в Европа, четири години след началото на неговото изпълнение.

Първоначалната цел на Плана за инвестиции и свързаните с него очаквания са надхвърлени – до момента са мобилизирани инвестиции в размер на 360 млрд. евро, две трети, от които са от частни източници. Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 850 000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над 750 000 работни места, като се очаква техният брой да достигне 1,4 милиона до 2020 г. , което ще се отрази положително на милиони европейски домакинства.

„Благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече е нараснал с 0,6%, като се очаква този процент да достигне 1,3% до 2020 г.“, съобщиха от софийския пресофис на ЕК. „Планът е от полза за всички държави от ЕС, особено за тези, които бяха засегнати най-силно от кризата. Днес успешният модел на ЕФСИ се превръща в новия еталон за подкрепяните от ЕС инвестиции както в рамките на Съюза, така и извън него – новия фонд InvestEU и Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, предложени от Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС“, добавят от софийския пресофис.

„Безспорният успех на плана „Юнкер“ се дължи както на неговото инвестиционно измерение, така и на две други негови измерения.

Съобразената с нуждите подкрепа на стотици организатори на проекти в рамките на Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси, който вече е разгледал 860 молби, и Европейският портал за инвестиционни проекти, който предоставя на инвеститорите лесен достъп до готови за изпълнение проекти, са две важни иновации в този контекст“, се казва още в съобщението на софийския пресофис на ЕК.

- реклама -