Една трета от бюджета на Пловдив отива за образование и забавачки

Общинските училища, детските градини и ясли харчат повече от една трета от целия градски бюджет на Пловдив. От общо 321 294 323 лева, предвидени за разходи тази година, 114 219 021 лева са планирани за образование. Тези средства са предназначени за учебните заведения и 52 детски градини.

Отделно 8,3 млн. лева се осигуряват за 17 детски ясли и 13 детски кухни. Парите са за заплати на персонала, който обслужва децата, а също така и за издръжка  – ток, вода, горива, консумативи, поддръжка на сградите, ремонти и други.

За здравеопазване, където са включени средствата и за детски ясли, се предвиждат 16,7 млн. лева. За благоустрояване, жилищно строителство, комунални дейности и опазване на околната среда данъкоплатците ще броят 102 млн. лева. В това число са разходи за осветлението – 5,3 млн. лева. Почти толкова пари се дават за озеленяване. За чистота ще отидат 27 млн. лева, отделно 4,2 лева ни струва експлоатация на депата и завода за битови отпадъци.

За култура са отредени почти 29 млн. лева.

Тези средства са планирани за музеите, читалищата, библиотеки, археологически обекти и поддръжка на паметници на културата. От цялата сума за културен календар са гласувани 1 580 000 лева, а за подготовката за Европейската столица на културата се осигуряват почти 9 милиона.

Социалните центрове, 13 клуба на пенсионери, двата старчески дома и помощи на бедните получават за тази година от градския бюджет около 14 млн. лева. Приютът за бездомните има да харчи 25 400 лева.

Почти 19  млн. лева се дават за общинската администрация, шестте районни кметства и местния парламент. Държавата осигурява 9 млн. лева за заплати на общинарите. От свои приходи общината прибавя още 2,5 млн. лева. За поддръжка на сгради, включително и на Общинска полиция, ток, вода, гориво и други подобни нужди са планирани 6,1 млн. лева.

В тези средства е включено и паричното подпомагане на даровити деца, инвитро, както и на социално слаби граждани, за които се заделят 50 000 лева. В администрацията работят 1200 души със средна месечна заплата 700 лева. Възнаграждението на кмета Иван Тотев е 1500 лева и от години не е променяно.

За местния парламент, който състои от  51 съветници и технически персонал, а също и за институцията на обществен посредник, са предвидени 1 206 116 лева. В тази сума са заложени разходите за издръжка и възнаграждения на съветниците, които си докарват по 1000 лева заедно с полагаемите им се разходи за телефони, транспорт, литература и наем на офиси.

- реклама -