Гълъбинов Forbes доход финансови инфлацията ДДС гадателки измама жена хасково банкова несъстоятелност промени

НСИ: БВП на един зает се увеличава с 3.2%

По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 3.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 619.3 хил., а общият брой отработени часове е 1 512.0 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през второто тримесечие на 2016 и 2017 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите, съобщават от НСИ.

На едно заето лице се падат 6 672.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 16.0 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през второто тримесечие на 2017 г. реално се увеличава с 3.2% и с 3.0% за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2017 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6 973.9 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 16.2 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 982.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 14.3 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 165.3 лв. БДС на един зает и 2.9 лв. за един отработен човекочас.

- реклама -