записване първо класиране прием първи клас дискриминация

Един от 40 учители е на възраст под 25 г.

Липса на мъже преподаватели има в българските училища. А от наличните учителки почти половината са в края на кариерата си, тъй като минават 50-годишна възраст.

Такъв статистическият портрет на българските учители показват данните на образователното министерство.

Учителите, психолозите, педагогическите съветници, възпитатели и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование са около 90 000. Това съобщи за “24 часа” Венцеслава Григорова, главен експерт в дирекция “Квалификация и кариерно развитие” в Министерството на образованието и науката.

Само 2213 са учителите до 25-годишна възраст, а повече от половината са над 50 г.

Най-голямата група учители са тези между 56 и 60 години – 17 273-ма, и от 51 до 55 г. – 15 418.

Всеки седми учител е работещ пенсионер. Според Кодекса за социално осигуряване пенсионната възраст за учителките е 58 години, а за мъжете преподаватели – 61 г.

Професията е изключително феминизирана. 8 от 9 учители са жени.

 

“Учителите са с най-висок ръст на заплатата в последните 2 години и средната за отрасъла надхвърля 1290 лв.”, каза Григорова. От 1 януари 2019 г. учителските заплати бяха повишени с 20%. В момента минималното стартово възнаграждение на млад учител е 920 лв. Очаква се работните заплати поетапно да нараснат през 2020 и 2021 г., като до 3 години средната заплата да стане 1500 лв., а минималната да стигне до 1250 лв.

Най-голям е недостигът на учители по математика, информатика, информационни технологии, физика и астрономия, чужди езици, биология и здравно образование, химия. Не достигат и ресурсни учители в училищата с идентифицирани проблемни области (които работят с проблемни деца – с риск от отпадане, билингви, със специални образователни потребности и др.).

Министерството работи и по мащабния проект “Квалификация за кариерно развитие на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. Той е с 3-годишен период, стойността му е около 20 млн. лв.

От министерството обясниха, че има изключителен интерес от страна на учителите. 50 576 заявки са получени за включване в обучение, а до момента има общо 15 441 обучени педагогически специалисти.

Предстои да стартира и проектът “Образование за утрешния ден”, който ще бъде реализиран през следващите 3 години. Целта му е да бъдат обучени 25 000 учители за работа с платформи и дигитални ресурси. Развиването на IT технологиите е един от приоритетите на МОН.

- реклама -