Джакпотът пак оцеля, подгони 5,5 млн. лв.

Джакпотът пак оцеля, подгони 5,5 млн. лв. Вижте печелившите цисла от предишния тираж и джакпотите в различните игри:

„6 от 49“:

Числа – 7, 26, 35, 45, 48, 49. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 5935,30 лв., 4 – 373 по 105,50 лв., 3 – 8396 по 7,60 лв. ДЖАКПОТ: 5 436 101,65 лв.

„6 от 42“:

Числа – 2, 7, 19, 27, 29, 37. Печалби: 6 – няма, 5 – 6 по 2605,90 лв., 4 – 320 по 48,90 лв., 3 – 5083 по 4,40 лв. ДЖАКПОТ: 328 056,35 лв.

„5 от 35“:

I теглене: 7, 15, 21, 28, 32. Печалби: 5 – 5 по 5847,20 лв., 4 – 331 по 115,20 лв., 3 – 8581 по 7,00 лв. II теглене: 9, 12, 18, 22, 26. Печалби: 5 – 1 по 29 236,00 лв., 4 – 336 по 113,50 лв., 3 – 9468 по 6,30 лв.

„Тото джокер“:

Позиции – 1, 5, 9; Цифри – 4, 3, 5. Печалби: 3 – 2 по 23 480,10 лв., 2 – 1242 по 37,80 лв.

„Зодиак“:

Числа – 22, 23, 32, 39, 41; зодия 4 – Скорпион. Печалби: 5+1 – няма, 5 – няма, 4+1 – няма, 4 – 3 по 500,00 лв., 3+1 – 24 по 100,00 лв., 3 – 190 по 10,00 лв., 2+1 – 222 по 5,00 лв., 1+1 – 1472 по 1,50 лв., 2 – 2670 по 0,80 лв., 1 – 2872 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 3 000 000,00 лв.

„Рожден ден“:

Година 14, месец 6, дата 29, ден 3. Печалби: I група – няма, II група – няма, III група – 1 по 427,60 лв., IV група – 4 по 66,80 лв., V група – 8 по 33,40 лв., VI група – 8 по 26,70 лв., VII група – 13 по 20,60 лв., VIII група – 25 по 8,60 лв., IX група – 41 по 7,80 лв., X група – 77 по 4,90 лв., XI група – 139 по 3,10 лв., XII група – 267 по 2,00 лв., XIII група – 476 по 2,40 лв., XIV група – 1483 по 1,20 лв., XV група – 2949 по 1,00 лв. ДЖАКПОТ: 8997,19 лв.

- реклама -