Булгартрансгаз оферти Турски поток

Две фирми продължават в конкурса за разширяването на „Турски поток“ през България – Снимки

Двама от общо трима участници, подали ценови оферти, продължават в надпреварата за разширение на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница.

Това стана ясно по време на отварянето на офертите в „Булгартрансгаз“ на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране – фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Компанията, която не е допусната да продължи в участието си в процедурата е обединението от Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo.

Участие в процедурата продължават две фирми.

Първата компания е „ДЗЗД Консорциум – Газово развитие и разширение в България ГРРБ”. При максимално допустим срок за изпълнение на проекта от 250 дни цената, която предлага е в размер 2 414 712 667, 85 евро. При максимално допустим срок на изпълнение от 615 дни стойността е 1 600 867 584, 88 евро.

Вторият класиран е саудитско-италианският консорциум „Аркад“. Фирмата предлага при максимално допустим срок от 250 дни цена за реализиране на проекта в размер на 1 288 739 305, 11 евро, а за по-дългия период 1 102 203 220, 11 евро.

- реклама -