Дронове и роботи заменят хората на полето

Дронове и роботи заменят хората на полето. Младите хора стават все по-малко на полето.

Преброяване

Последното преброяване от 2020 г. в земеделието в България сочи, че доминират мъжете, които са 70% от работещите, а жените са 28%. Това посочи доц. Божидар Иванов, шеф на Института по аграрна икономика към ССА.

През 2020 г. делът на наетите на заплата в сектора се увеличава и процентът е вече над 30%. Тази тенденция на растеж на наетите и намаляване на фамилната работна ръка и отделните фермери ще се увеличава според него.

Животновъдство

Най-голямата концентрация на фамилна работна ръка е в млечно животновъдство и дребни преживни животни.

Наетите са доминиращи в зърнопроизводството през 2016 г., въпреки че като цяло те не са много на брой заради силното модернизиране на производството според него.

Той заяви, че Франция има най-едро и крупно земеделие в ЕС и е най-развита в земеделско отношение в Общността и се отличава чувствително от всички останали страни.

Цени на зърно

България изпреварва Полша за 2021 г. по ефективност заради пазарната конюнктура в света по отношение на цените на зърното.

В резултат на това добавената стойност в сектора расте и дава потенциал за увеличение на доходността и заплащане на труда.

Франция

Годишното заплащане в икономиката е по-високо от това в земеделието според данни от 2020 г. Най-добри показатели в това отношение има във Франция.

Разликата е най-малка, около 30% е заплащането в земеделието спрямо средните нива в икономиката там. А в България около 15% и по-малко от Франция, и останалата част на икономиката ни.

Това е причина да се сблъскваме с проблема на работна ръка. Компенсацията на наетите в земеделието в евро например във Франция през 2021 е около 11 хил. евро, в България за една годишна работна единица е близко до 4 хиляди евро, каза Божидар Иванов.

Това заплащане в другите части на икономиката води до недостиг, трудно намиране на работна ръка и отлив на трудоспособно население от селските към градските райони.

Дългосрочна заетост

Причината за липса на млади хора в земеделието са няколко.

От една страна налице е демографска криза, не дотам добрите условия за живот в селата. Налице са трудности за набавяне на работна ръка и има проблем с трайна сезонна ангажираност.

Трудното набавяне на работници във фермите е резултат не толкова от по-ниско заплащане, а от това, че не се осигурява работа за дълъг период от време, направи извод Божидар Иванов.

Божидар Иванов предупреди, че не бива да се правят илюзии, че земеделието ще осигурява заетост, заплащане и повече работни места в бъдеще. Според него пътят е процесите да се автоматизират и да навлязат нови технологии, които ще осигуряват по-добро качество на позиции за работа.

- реклама -
error: Съдържанието е защитено