Жаблянов, Кутев, БСП, Нинова

Драми в БСП: Кандидати за поста на Нинова се жалват от Централната комисия за провеждане на избора за председател

„Централната комисия за провеждане на избора за председател на БСП проведе заседание, на което приехме решение относно съхранение на бюлетините и изборите книжа от Централната комисия,Общинските и Районните комисии и Секционните избирателни комисии. Приехме и график за предаване на книжата и материалите от Централната комисия на ОКПИ и РКПИ. На заседанието приехме становище по писмо от кандидатите за председател Валери Жаблянов, Георги Тодоров и Красимир Янков, адресирано до нас, в което има обвинения към работата на ЦКПИ“. Това каза Емил Войнов, председател на Централната комисия за провеждане на избора за председател на БСП, на пресконференция в централата на партията.

„Твърди се, че действията на Централната комисия за провеждане на избора недвусмислено са в подкрепата на един кандидат, а именно на доскорошния председател на партията. И още, в хода на издигане на кандидатурите, комисията е изпратила указания до партийните конференции за издигане на само 1 кандидатура“, цитира писмото той.  Войнов заяви категорично, че такова указание не е изпращано: „Имаме публично решение номер 3, с което единствено изискваме решението да бъде взимано с мнозинство, както е записано в Устава на БСП. От това, че не сме ограничавали броя на кандидатурите, говори фактът, че имаше 55 кандидати за председател на БСП, предложени от общински и районни структури на партията.”

Относно твърденията, че Комисията по избора е допуснала създаването на инициативни комитети, социалистът разясни, че комисията не дава решение или съгласие за образуване на каквито и да е инициативи, както и че няма получен нито един сигнал срещу тях.

По отношение на обвинението,  че не е бил  приет финансов бюджет на кампанията, и че „финансирането на дейностите се осъществява по непрозрачен за кандидатите начин, Войнов каза: „Още през месец февруари беше приета план-сметка, предложена от Централната комисия и утвърдена от Изпълнителното бюро на НС, така както е записано в правилата. Работи се по нея, като вече са изразходвани средства за отпечатване на плакати, агитационни материали, изработване на избирателни кутии, бюлетини и другите изборни книжа. Предстои ни да утвърдим бюджетите за всяка общинска и районна организация на партията.“

Председателят на ЦКПИ потвърди, че са провеждани телефонни обаждания до членовете на БСП в рамките на информационна кампания, но само да ги информира за избора на 12 септември, като категорично не са задавани въпроси на социалисти и не е оказван натиск върху тях.

За обвинението, че 10 дни преди избори няма обявени избирателни списъци, Емил Войнов заяви:  „Избирателните списъци се съставят от Общинските съвети на БСП и се съхраняват в Общинските и Районните комисии по провеждане на избора. В Централната комисия идват  само по електронен път тези списъци, но всеки кандидат може да отиде на място и да се запознае с тях.“ Социалистът припомни, че избирателните списъци са съставени с членски състав към 31 декември 2019 г., както е записано в правилата, приети от Националния съвет на БСП. Той отхвърли твърденията, че ЦКПИ е оказвала натиск върху партийните организации с цел съкращаване на списъците със социалисти, имащи прави на глас, и посочи, че избирателните списъци  се съставят от Общинските комисии, респективно от Районните комисии и ЦКПИ няма някакви правомощия по тях.

„Централната комисия счита, че всички обвинения от тримата кандидати за председател, отнасящи се до ЦКПИ, са несъстоятелни“, категоричен е Емил Войнов.

Димитър Данчев: Прекият избор в БСП е пример за демокрация в действие

„За мен прекият избор е кауза за всеки социалист. Той е пример за пряката демокрация в действие и несъмнено влива нова енергия в организационния живот на БСП. Изборът се провежда на основата на Устава на БСП и на Правилник за провеждане на прекия избор. Правилата за избор на председател ограничава възможността на членове на ЦКПИ да участват като кандидати за председател. Неотменно право на всеки социалист обаче е да изразява своята вола и да има предпочитания към един от кандидатите”. Това заяви секретарят на ПГ на „БСП за България” и член на ЦКПИ Димитър Данчев на пресконференцията.  Той подчерта, че изразената от него подкрепа за един от кандидатите, при подаването на официалния му отказ до ЦКПИ за участие в надпреварата,  е неговата лична воля. По думите му това не е имало за цел да ангажира никой друг и става дума за личния му глас.

 

- реклама -