Доверете се на професионален съвет: Ето как изчислението на прогнозна пенсия може да ви улесни в бъдещите планове

Препоръчително е да не отлагате ясната визия по темата, за да разполагате с достатъчно време с цел осигуряване на по-спокойно бъдеще във финансов аспект

Професионалната помощ по отношение на изчисляване на прогнозна пенсия може да даде ясни насоки за размера на финансовите постъпления на един по-късен етап от живота.

Независимо, че този период понякога ни изглежда по-далечен от перспективата на текущия момент, точно сега е времето да си изградите стратегия за бъдещето.

Пенсионната консултация ще Ви предостави ориентир за следните ключови фактори:

  •  Датата на пенсиониране според професията и категорията труд;
  •  Най-добър базисен тригодишен период с най-висок индивидуален коефициент преди 01.01.1997 г.;
  • Прогнозен индивидуален коефициент за периода след 31.12.1996 г. до датата на пенсионирането;
  •  Прогнозни пенсии от ДОО (първи стълб) и ДЗПО (втори стълб).

Целта на експертите е да Ви осигурят бърза и прецизна картина, за да получите максимума от дългогодишната си инвестиция.

Действащата пенсионна система у нас се базира на двата по-горе споменати стълба – ДОО и ДЗПО, както и на доброволните вноски във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Държавното обществено осигуряване функционира на солидарен принцип. На практика, всеки гражданин, който работи, чрез вноските си спомага за изплащането на доходите на пенсионерите.

Не съществуват индивидуални партиди, по които средствата постъпват директно и лично за вас, а те са предназначени за Държавното обществено осигуряване и влизат в бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ).

При втория стълб – Допълнителното задължително пенсионно осигуряване, принципът е капиталов. Работещите плащат суми към индивидуална партида, която от своя страна се управлявана от частен пенсионен фонд. Натрупаните средства са собственост на тези, които ги внасят, като те могат да бъдат и наследявани.

Този стълб е със задължителен характер за всички работещи, родени след 31 декември 1959 г. За хората, които са родени преди тази дата, цялата вноска за пенсия постъпва в бюджета на НОИ.

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е третият стълб и участието в него е напълно доброволно. Може да правите свои вноски във фондовете за доброволно пенсионно осигуряване, съобразно възможностите си и размера, който прецените.

Несъмнено, ако вноската е по-голяма, това ще увеличи доходността и съответно крайния размер на допълнителната пенсия. Тя ще се изплаща след пенсионирането към сумата, формирана от първия и втория стълб.

Ако все по-често си задавате въпроси по темата и се опитвате да планирате следващите си ходове, трябва да знаете, че изчисляването се базира на специална формула. Тя включва доходите, върху които сте се осигурявали по време на трудовия си стаж, средната работна заплата в страната за съответния период, както и средната работна заплата непосредствено преди пенсионирането.

За времеемките и сложни изчисления, може да разчитате на Crediport.bg, като опитните експерти от дигиталната платформа могат да Ви насочат как да балансирате партидите в отделните стълбове или да ги прехвърляте с цел по-добра доходност.

- реклама -