Допълнителни уроци за децата, чийто майчин език не е българският

Повече часове по български език ще има за деца и ученици, чийто майчин език не е българският. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Панагюрище.

Детските градини в страната ще имат възможността да организират допълнителни до 200 часа по български език, а училищата – и по други предмети.

Средствата за допълнителните уроци по български език ще бъдат осигурени по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

„Чрез двата нови проекта ще имаме възможността да направим обученията по български език по-многочасови и да обхванем повече деца. Учителите трябва да направят индивидуални оценки, които да покажат нуждите. Целта е да не се натрупват образователни затруднения и учениците да не отпадат от системата“, уточни образователният министър.