Допълнителен платен отпуск за служители в клинични лаборатории

Регламентира се правото на работещите в клинични лаборатории на допълнителен платен годишен отпуск, съобщиха от правителствения пресцентър.

Правителството одобри промени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск. С изменението се осигурява правна яснота относно ползването на допълнителен платен годишен отпуск на работещите в клиничните лаборатории, лабораториите по микробиология, по вирусология и по паразитология.

Допълнителният платен отпуск е за не по-малко от 5 работни дни.

Той се полага за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки за превенция на здравните рискове за работниците и служителите.

Промяната се налага с оглед определяне на видовете лаборатории, в съответствие с действащите медицински стандарти съгласно Закона за лечебните заведения.

- реклама -