Дончев: Нужна е дигитализация на целия производствен процес

През следващите няколко месеца ще има съществени промени за начина на разпределяне на отговорностите между Министерството на икономиката и Министерството на образованието, по начина на разпределяне на публичните ресурси. Това открои по време на бизнес форум вицепремиерът Томислав Дончев.

Според Дончев, едно от направленията, по които ще се работи усилено, е дигитализацията по целия производствен процес – от производството през пласмента до крайния потребител.

Пред държавата стоят два пътя за подобряване на конкурентоспособността спрямо останалите страни в ЕС. Единият да произвеждаме повече и другият – правилно разпределяне на националното богатство, подчерта Дончев.

Вицепремиерът смята, че държавата може да си позволи да заделя през следващия програмен период по 3-4 млрд. лева в направления, свързани с икономика на знанието.

- реклама -