паркиране, зони, тротоари, зелени площи, глоби винетен стикер, онлайн
Снимка: БГНЕС

Документите за винетен стикер в ЦГМ – онлайн

Центърът за градска мобилност напомня, че гражданите, които искат да  кандидатстват  за  право на локално платено паркиране, могат да подават своите заявления, чрез онлайн платформата на дружеството.

Плащанията могат да бъдат извършвани по банков път.

От ЦГМ обръщат внимание, че заплащането става единствено и само, след като е получено одобрение на заявлението, а не преди това.

Банка: Общинска Банка АД

Титуляр на сметката: „Център за градска мобилност“ ЕАД
IBAN: BG60 SOMB 9130 1024 9101 04
BIC: SOMBBGSF

 Основание: Винетен стикер – рег. № на ППС.

Всички сигнали, жалби, запитвания и други ще бъдат приемани през  виртуалното  деловодство чрез официалния сайт на дружеството или на следния електронен адрес: office@sofiatraffic.bg.

- реклама -