лични данни, списъци, булевард, София
кадър: БНТ

Документи на НЗОК с лични данни на десетки хора бяха разпилени по столичен булевард

Куп документи с лични данни бяха разпилeни по столичен булевард. Списъците съдържат лични имена, ЕГН и адресна регистрация, съобщи БНТ.

Това са част от данните, които можеше да бъдат взети от всеки, който мине по бул. Александър Стамболийски в София. На самите документи беше изписано и логото на Националната здравноосигурителна каса. Вече част от документите вече са събрани от почистващата фирма на район „Красна поляна“.

Не е получен сигнал към район „Красна поляна“, но въпреки това беше направена журналистическа проверка по случая. В районната администрация няма изгубени или изхвърлени лични данни на хора. Почистващата фирма за районна е видяла разпилените листове, книги, и учебници и е разпоредила почистване, без да знае, че са лични данни.

От Столичната здравноосигурителна каса заявиха:

„СЗОК не разполага с информация как тези листове са се озовали на посоченото място. Вероятно става дума за пациентска листа на общопрактикуващ лекар. Бихме искали да подчертаем, че общопрактикуващите лекари предоставят на здравноосигурителната каса своите пациентски листи единствено на електронен носител и здравната каса не носи отговорност за документацията на лекарите. В здравната каса се съхраняват по надлежния ред само формите за избор и преизбор на пациентите“.

Ако данните са на личен лекар, той подлежи на санкция:

„Да, подлежи на имуществена санкция и глоба, които са доста сериозни в конкретния случай. Още повече, че това, което вие ми представихте да се запозная, е доста голямо количество данни на лица, които е обработвал, евентуално, ако говорим за личен лекар, тъй като видях и ЕНГ, видях и три имена, адрес и телефонен номер и има доста. Не става въпрос за един двама или петима души. Така че това е едно съществено нарушение“, обясни Мариана Митова – адвокат.

По думите ѝ абсолютно всеки, който работи с лични данни на хора, трябва да спазва изрично регламента за защита на личните данни.

„Би следвало да се спазва, да има въведени правила от всеки един администратор за защита, съхранение, архивиране и отработване на личните данни, но естествено и в България малцина администратори са въвели на практика GDPR. Това не е начинът за унищожаване. Самото унищожаване се случва чрез комисия на администратора, по специален протокол и унищожаването се осъществява в този писмен протокол. Това може да бъде и чрез шредер, но задължително от комисия на администратора се удостоверява, че тези данни са унищожени. Глобата при такова нарушение започва от 5000 лева“, казва адвокат Митева.

От Комисията за защита на личните данни заявиха, че ще започнат проверка по случая.

- реклама -