Министерството на труда

Доклад на Еврофондация с неточна информация за заетостта

По повод интерпретациите в медиите на изводите в доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за влиянието на пандемията от Ковид-19 върху заетостта и трудовия живот в ЕС Министерството на труда и социалната политика информира следното:

В констатациите в публикуваното на 11 март изследване, които се отнасят за България, са допуснати неточности. Министерството на труда и социалната политика ще изпрати писмо до европейската фондация с настояване данните за страната ни да бъдат коригирани.

В резюмето на доклада, публикуван на официалната интернет страница на Еврофондация, е отбелязано, че данните за България са в процес на преразглеждане.

- реклама -