Доклад на ЕК предупреждава за престъпност и корупция на Западните Балкани

Европейската комисия следващата седмица ще обяви пакет за разширяването, който оценява ситуацията в страните, които искат да се присъединят към 28-членния блок.

Радио „Свободна Европа“ си осигурило достъп до документа, който ще бъде публикуван на 17 април в Страсбург.

Невралгичните точки във всички страни от Западните Балкани остават тези, които са свързани с върховенството на закона. Организираната престъпност и корупцията остават синоними за всяка страна в региона.

Публичната администрация в страните в региона остава слаба и напредъкът в областта на свободата на словото е малък или никакъв.

Както предава РСЕ, отново се подчертава, че двустранните спорове остават основни пречки в процеса на евроинтеграция, и в предходния период не е постигнато нито един резултат в решаването открити въпроси между съседи.

Тазгодишният „шампион“ ще бъде Албания, която ще получи препоръка за започване на преговори за присъединяване.

Същата препоръка ще бъде повторена за Македония.

За Черна гора оценката е, че има много изписани на хартия неща, които не са реализирани в практиката.

Пътят на Сърбия към ЕС продължава да зависи от подхода към нормализиране на отношенията с Косово.

През изминалата година БиХ и Косово забавиха процеса на реформи.

Що се отнася до Македония, проектодокладът подчертава, че по-нататъшните решаващи фактори за страната са запазването и задълбочаването на инерцията в процеса на спешни приоритети на реформата. ЕК изразява своята готовност да подкрепи този процес като приложи разширен достъп до сферата на преговорите за съдебната власт, основните права и свободи и свободата и сигурността на държавата.

Позовавайки се на мерките, предприети в областта на миграцията, в документа се заключава, че помощта от Брюксел за региона още през 2017 г. е довела до намаляване на обема на миграционните вълни с 91%.

Той признава ролята на Сърбия и Македония, които в документа се квалифицират като „доверени партньори“ в тази област.

Но ЕК смята, че има място за безпокойство, когато става дума за трафик на хора и мигранти.

- реклама -