антикорупционни мерки "Трансперънски Интернешънъл", корупция,

Доклад до Герджиков разкри: Двоен ръст на сигналите за корупция в администрацията

Почти два пъти е увеличен броят на сигналите за корупционни прояви и неефективна работа на администрацията през 2016 г., в сравнение на с 2014 и 2015 г.

Това се посочва в Годишния доклад до служебния министър-председател Огнян Герджиков на ръководителя на Главния инспекторат на МС Мария Томова. Той обобщава дейността на общо 31 инспектората по Закона за администрацията, съобщава БГНЕС.

Извършени са общо 1312 проверки, като за наличието на данни за извършени престъпления в прокуратурата са пратени 23 сигнала.

В изпълнение на Закона за администрацията инспекторатите към отделните министерства и държавни институции са извършили 48 проверки за оценка на корупционния риск. През 2016 година е най-голям делът на структурите, в които корупционният риск е оценен като нисък. В сравнение с 2015 г. обаче броят на структурите, в които корупционният риск е оценен като висок, се е увеличил два пъти. Основните специфики в работата на администрациите, които подлежат на наблюдение, поради извършване на дейности с повишен корупционен риск са няколко. Сред тях са липсата на пълна и подробна регламентация, пропуски и несъответствия, неспазване на указания при възлагане на обществени поръчки. Другите са занижен вътрешен контрол на дейността на администрацията във второстепенни разпоредители с бюджет; предоставяне на административни услуги; участие на едни и същи служители при одобрение на проекти, които са финансирани със средства на Европейския съюз; неспазване на правилата по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В резултат на проверките на инспекторатите през 2016 г. са образувани 152 дисциплинарни дела срещу служители на държавната администрация и са наложени 110 дисциплинарни наказания. Подадени са 16 сигнала до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- реклама -