работа

Доходите на младите по-нестабилни от тези на възрастните

Младите хора са сред най-силно засегнатите от загубата на работни места по време на икономическата криза, предизвикана от пандемията от COVID-19.

Това показва докладът на ЕК  „Заетостта и социалното развитие в Европа“ (ЗСРЕ) за 2022 г.

Той показва също така, че възстановяването на младите хора е по-бавно, отколкото при другите възрастови групи.

Възможните обяснения са свързани с високия дял на срочните договори и трудностите при намирането на първа работа след напускане на училище, университет или обучение.

Много млади хора имат високо образование, умения в областта на цифровите технологии и проявяват активен интерес към екологичните въпроси.

Това може да им помогне да се възползват от възможностите на възстановяването и на цифровия и екологичния преход. 2022 г. е Европейска година на младежта, защото Европейският съюз се ангажира да се вслушва в младите хора, да ги подкрепя и да подобрява шансовете им в живота.

Това означава също така да се подкрепят младите украинци, избягали от войната, като им се помогне да навлязат в образователната система и пазара на труда в ЕС, заяви комисарят за работните места и социалните права Никола Шмит.

Друг извод от доклада сочи, че възстановяването от пандемията от COVID-19 не е било равномерно разпределено. 

Младите хора (на възраст под 30 години) все още са изправени пред значителни предизвикателства при намирането на работа или намирането на работа, която да съответства на техните умения и опит.

Въпреки че младежката безработица намаля през 2021 г., особено към края на годината, тя остана с 1 процентен пункт по-висока, отколкото преди кризата (през 2019 г.).

От работещите близо 1 от двама млади хора (45,9%) са имали временни договори в сравнение с 1 от 10 за всички работещи (10,2%).

Като цяло за младите хора е по-вероятно да се изправят пред трудна социална и финансова ситуация.

Още преди пандемията трудовите доходи на младите хора бяха по-нестабилни от тези на по-възрастните работници.

Оглавяваните от млади хора домакинства са изправени пред по-голяма бедност, въпреки че съществуват значителни различия между отделните държави от ЕС.

Младите хора срещат трудности при посрещането на ежедневните си разходи, като например разходите за сметки и наем, а 61% от тях се тревожат за намирането или поддържането на подходящо жилище през следващите десет години.

Предизвикателствата, пред които са изправени младите хора, зависят от тяхното равнище на образование и от социално-икономическия им произход.

- реклама -