Дочакаха: Вдигат заплатите на спешните медици

Дочакаха: Вдигат заплатите на спешните медици. 29 083 010 лв. допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличения на възнагражденията на персонала в системата на Министерството, считано от 1 януари.

Това става ясно от обнародваното в четвъртък в „Държавен вестник“ Постановление на МС от 29 април.

Средствата се осигуряват от Централния бюджет.

С 5 997 217 лв. се увеличават средствата в областта Промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, като от тях с с 3 220 100 лв. в бюджетна програма „Държавен здравен контрол“; с 2 407 293 лв. в

Профилактика и надзор на заразните болести;

с 331 631 лв. в бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ и с “ с 38 193 лв. в програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“.

С 20 577 492 лв. се увеличават парите

по „Политика в областта на диагностиката и лечението“ като от за персонала по програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ средствата се увеличават с 1 434 060 лв.; а по програма „Осигуряване на медицинска помощ на

специфични групи от населението“ – с 306 760 лв.

Увеличението на заплатите в Спешна помощ ще е с 13 520 505 лв., става ясно от Постановлението на МС. За Психиатрична помощ са отпуснати допълнително 2 039 128 лв.; за осигуряване на кръв и кръвни продукти – 1 131 899 лв., а за Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение,

майчино и детско здравеопазване – 2 145 140 лв.

За персонал по програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ са отпуснати 760 054 лв., а по бюджетна програма „Администрация“ с 1 748 247 лв.

- реклама -