Доброволци чистят рилските езера

Седемте рилски езера туристи семейство спасени

Над 20 доброволци и служители от Дирекцията на Национален парк „Рила“ участват в доброволческа акция в района на Седемте рилски езера, която ще продължи до 25 юни, съобщиха от дирекцията на парка.

В момента се извършват тестови дейности по почистване на Рибното езеро от циркуса на Седемте рилски езера от придънни утайки, получени следствие на ерозионни процеси.

Утаечните материали се изваждат с шлам-помпа, изсушават се на дървени скари и се ползват за рекултивация на увредени части от туристическите пътеки

Доброволците правят каменни ограждения в увредени от ерозията участъци и ги запълват с извaдения от дъното на езерото материал.

С акцията се цели възстановяване на част от природния комплекс в циркуса на Седемте рилски езера на територията на Национален парк „Рила“.

източник: БТА