Добрин Иванов, АИКБ пред FN: Минималната работна заплата ще е по-висока в някои сектори, ако не се определя административно

Бизнесът не е против минималната работна заплата, а против нейното административно определяне. Това заяви за Flashnews заместник-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България  Добрин Иванов. Работодателите искат всяка година на база на икономическите показатели да се определя прага на минималното възнаграждение у нас.

Защо сте против административното определяне на минималната работна заплата?

Административното определяне на минималната работна заплата, особено последните години, е лишено от икономическа логика, без следене на икономически показатели и производителността на труда. Решенията се взимат под натиск на синдикатите или заради политичекщи обещания. За последните четири години минималната заплата е скочила три пъти. Минималната работна заплата е икономически показател, който определя размера на доходите като цяло, влияе на конкурентноспособността и от там на икономиката. Тя оказва пряко влияние върху разходите на бизнеса. Ние искаме да има ясен механизъм, който на база икономически показатели да определя минималната рабтна заплата, но по сектори. Така всяка година ще има предвидимост на това с колко ще порастне минималната работна заплата.

 Губи ли безнесът от това, че има административно определяне на минималната заплата?

Бизнесът губи от това, че тя расте несъразмерно на всички останали показатели, които влияят и определят конкурентноспособността. Давам пример. Един нископроизводителен сектор е туризма, където е зает нискоквалифициран персонал. С едно повишаване на минималната заплата се повишават разходите за осигуровки и трудови възнаграждения, което в някой райони на страната се оказва решаващо за съществуването на бизнеса. Малкият бизнес е притиснат. Има два варанта или да излезе в сивия сектор, или да съкрати персонала. И в двата случая се влияе негативно на икономиката.

Как да се определя тогава минималната работна заплата освен според сектори трябва ли да има и влияние къде е бизнеса, в кой регион? 460 лева заплата е с различна стойност в София и Северозападна България?

Хубаво е да има и деференциране на минималния доход по региони. Но по-важно е да има секторно разделение. Районирането ще е трудно от административна гледна точка, защото има фирми с регистрация в един район, които оперират в друг. Ще се създаде конкуренция в един и същи сектор, за една и съща дейност ще има различни заплати. Това не е добре. Браншовата деференциация е най-добрата. В един сектор имаме еднаква производителност и еднаква бизнес среда.

Като имате в предвид сегашното състояние на икнономиката в кой сектор минималната работна заплата трябва да е най-висока и къде най-ниска?

Ако определяме по сектори минималните заплати това ще повиши доходите на някой сектори и то многократно?

Дайте пример.

Например финансовото посреднчество и информационните технологии. Секторното определяне на минималната заплата ще вдигне заплатите във всички сектори, където има висока производителност на труда. В други сектори като туризъм, селско стопанство и лека промишленост, където има ниско квалифициран труд тези възнаграждения ще бъдат по-ниски. Например сега в туризма средната работна заплата от 655 лева и се доближава до минималната за страната 460 лева. Има едно доближаване на двете заплати, което изтощава сектора.

 

 

- реклама -