работа от вкъщи съвети побъркване почивка работно време

Добър пример: Как Кипър подпомага малкия и среден бизнес

Добър пример: Как Кипър подпомага малкия и среден бизнес

Добър пример: Субсидии общо за 14,4 млн. евро ще бъдат дадени на малки и средни предприятия в Кипър за развитие на кръгова икономика.

От днес предприемачите могат да кандидатстват за финансиране по новата правителствена програма, която е включена в националния План за възстановянане и устойчивост, съобщава БНР.

Чрез грантовата схема ще бъдат подкрепени съществуващи и нови малки и средни фирми,

за да могат те да инвестират по-активно в кръговата икономика,

така че техните продукти, производствени процеси и бизнес практики да станат по-екологосъобразни, обясниха от Министерството на промишлеността.

Безвъзмездното финансиране ще бъде предоставено за покриване на до 50% от разходите,

свързани с прехода или стартирането на бизнес в съответствие с целите на кръговата икономика.

Изисква се инвестицията, за която предприемачът кандидатства за помощ, да е на стойност най-малко 30 000 евро,

а максималната субсидия, която той може да получи, е 400 000 евро.

Средствата за изпълнението на новата мярка за подкрепа са осигурени от европейски фондове чрез националния План за възстановяване и устойчивост, казаха от промишленото министерство.

Кипър има Национален план за действие за укрепване на кръговата икономика.

Неговата цел е индустрията на страната да стане по-конкурентна и жизнеспособна,

като премине по-бързо към по-ефективния „зелен“ модел чрез използването на възобновяеми ресурси и оползотворяване на суровините.

- реклама -