Ангелкова туризъм

До края на следващата седмица ще бъде обявена процедурата за Единната система за туристическа информация

До края на следващата седмица ще бъде обявена процедурата за Единната система за туристическа информация. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова в отговор на въпрос на народния представител Христо Проданов от БСП във връзка с изграждането на ЕСТИ.

От 27 септември 2016 г. са факт промените, които регламентират функционирането на ЕСТИ

Системата позволява в реално време да се обменят данни по защитени канали между Министерство на туризма, НАП, МВР и хотелските рецепции. В този смисъл са предприети мерки за справяне със сивата икономика в сектора чрез въвеждане на система за ефективен контрол.

Относно фактическата хронология ви информирам, че във връзка с решение на министъра на туризма от 16 декември 2016 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет проектиране, разработване на Единна система за туристическа информация(ЕСТИ) от 28 декември 2016 г. е обявена процедурата.

Беше депозирана жалба в КЗК на 16 януари 2017 г., поради което на 19 януари 2017 г. обществената поръчка е спряна. До май 2017 няма движение по подадената жалба, както и няма други действия, предприети от страна на служебния кабинет“, каза Ангелкова.

Тя обясни, че предвид това и създаването на Държавната агенция за електронно управление, на 23 май в началото на своя мандат е прекратила поръчката.

„След изчакване на законовите срокове за обжалване стартирахме съгласувателна процедура с Държавната агенция за електронно управление на 28 юни 2017 г. Към днешна дата решението, минало от Агенцията на 26 октомври, удостоверява, че Министерство на туризма може с техническото задание да пристъпи към обявяване на обществената поръчка“, заяви Николина Ангелкова и поясни, че до края на следващата седмица процедурата за ЕСТИ ще бъде обявена и планираният срок за избор на изпълнител е началото на 2018 г.

- реклама -