До две години за децата в риск ще има повече от 100 нови центъра за настаняване от семеен тип

До две години за децата в риск ще има повече от 100 нови центъра за настаняване от семеен тип. В понеделник във Враца откриха един от тях. В дома ще бъдат настанени 12 непълнолетни деца, които нямат подкрепата на семейството си и близки роднини.

„Тези центрове са част от така дългата реформа, която България направи през последните 10 години със затварянето на всички домове за деца в България”, каза зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Децата ще бъдат настанени в дома през месец юни и ще могат да останат в него 2 години- времето, в което ще се търси начин за връщане на децата в семейната им среда.

- реклама -