океан

До 80 години океаните ще се повишат с два метра

22-ма експерти в свое проучване твърдят, че океаните може да се повишат с два метра до 2100 г. поради климатичните изменения.

Земята е толкова сложна система, че е трудно да се предскаже колко нивото на океаните ще нарасне заради глобалното затопляне до края на века. В проучване, публикувано в понеделник, експертите дават своите оценки, а най-лошото надвишава сегашния научен консенсус.

Последната базова оценка на Междуправителствената експертна група по изменение на климата през 2014 г. направи най-лошия сценарий на малко под 1 метър повишаване на морското равнище в края на ХХІ век.

Новото проучване не противоречи на този възможен сценарий, но предупреждава, че има значителна вероятност покачването да е по-сериозно

Средната им прогноза е 69 см. в оптимистична схема и 111 см в настоящата траектория, в сравнение с 2000 г.

Оптимистичният сценарий е глобално затопляне от 2° C в сравнение с прединдустриалната ера (края на деветнадесети век): това е минималната цел на Парижкото споразумение, подписано през 2015 г.

Песимистичният сценарий е затопляне от 5° C, което съответства на настоящата безпрепятствена траектория на емисиите на парникови газове от човешката дейност. Но възможната амплитуда на възхода на океаните, според експертите, участвали в проучването, е много голяма: дори ако човечеството е успяло да ограничи повишаването на температурата на земното кълбо до 2 ° C, повишението може да варира между 36 и 126 cm (5 до 95% вероятностен диапазон). И ако се покачи 5 ° C, съществува риск от 5%, че увеличението надхвърля 238 cm.

Проучването е сбор от 22 експертни оценки за ледените шапки на Гренландия и Антарктика. Топенето на леда е един от основните фактори за повишаване на водните нива, с ледници (ледени реки) и термично разширение на океаните (топлата вода набира обем) – но също така е и най-много непредсказуеми, и това е мястото, където експертните модели са напреднали през последните години. „Стигаме до заключението, че е правдоподобно, че повишаването на морското равнище ще надхвърли два метра до 2100 г. в нашия сценарий с висока температура“, пишат авторите. Това би означавало загуба на 1,79 милиона квадратни километра земя според тях, както и преместването на 187 милиона души. „Издигащите се морета от такъв мащаб биха имали дълбоки последствия за човечеството“, предупреждава водещият автор Джонатан Бамбър, професор в университета в Бристол.

- реклама -