бюджет

До 30 юни ще разработват проект на Национален план за въвеждане на еврото

Със свое постановление правителството прие промени в ПМС № 168 от 3 юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. С тях Координационният съвет (Съветът) ще може по-пълноценно и ефективно да изпълнява функциите си, свързани с осъществяването на практическата подготовка за присъединяване към еврозоната. Промените са насочени към прецизиране и допълване на досегашните разпоредби за функциите на Съвета, като целта е осигуряването на качествено управление и координация на подготвителния процес и на експертното изпълнение на дейностите, необходими за успешното въвеждане на еврото в страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Заради ключовата роля на Българската народна банка в процеса на подготовка за членство в еврозоната, промените предвиждат управителят й да заеме поста на съпредседател на Координационния съвет, заедно с министъра на финансите, а финансовият министър остава национален координатор в процеса. Има промени във функциите и ръководството на работните групи към Съвета, които са отговорни за координацията и осъществяването на подготовката за еврозоната, най-вече в областта на банковия финансов сектор – напр. в рамките на работна група „Пари, платежна инфраструктура“ се създават три подгрупи, ръководени от тримата подуправители на БНБ. Останалите изменения в работните групи са за осигуряването на по-голямо съответствие с настоящите потребности при подготовката за еврочленство.

Съветът ще се консултира с Консултативния съвет по финансова стабилност, създаден по Закона за Комисията за финансов надзор, за дейностите по подготовка за приемане на еврото, насочени към усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.

Предвидено е до 30 юни 2021 г. да бъде разработен проект на Национален план за въвеждане на еврото, с индикативен срок за членство в еврозоната от 1 януари 2024 г.

- реклама -