До 2035 г. България закрива домовете за хора с увреждания

Съветът на Европа разпространи отговорите на българските власти по доклад от края на миналата година на комитета против изтезанията и нечовешко или унизително отношение или наказание. В доклада се отправяха препоръки за домовете за грижи за хора с увреждания у нас.

В отговора нашата страна съобщава, че е предвидено съществуващите домове за хора с увреждания да бъдат закрити до 1 януари 2035 година. Съществуващите домове за стари хора ще се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на изискванията за качество, се посочва в отговора, предава БТА.

Предвижда се закриване на около 60 на сто (41 от 70 дома) от съществуващите домове за хора с увреждания до края на 2027 г., се посочва в отговора от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Пояснява се, че хората с психични разстройства и с умствена изостаналост от закритите домове ще бъдат пренасочени към други подходящи места.

В отговорите на МТСП и Министерството на здравеопазването от близо 40 страници се дават примери за предприети досега действия за подобряване на условията за живот на хората, настанени в социални домове или в държавни психиатрични болници. Отбелязва се, че на служителите там постоянно се припомня да не прилагат насилие, както и че са въведени известни подобрения в материалната среда.

- реклама -