заеми
сн. БГНЕС

До 2 седмици граждани и фирми ще могат да кандидатстват за заемите, гарантирани от държавата

Българската банка за развитие пусна от тази сутрин самостоятелна програма, която е извън 700-те милиона лева, гласувани преди дни от правителството.

С тази програма ББР ще кредитира микропредприятия, които да запазят работните места на техните служители. Ще се отпускат кредити за оборотни средства и кредитни линии с максимален размер до 48 800 лева и 2 години гратисен период. Подаването на искането за кредит ще става по електронен път.

Критериите, според които едно предприятие се определя като микро, малко или средно, са формулирани в чл.3 и 4 от Закона за малки и средни предприятия и са следните:

(3) От предприятията по ал. 1 микропредприятия са тези, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 10 души;
2. годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.

сн. БГНЕС

До края на седмицата ще бъдат сключени договорите с търговските банки за отпускане на кредитите и за бизнеса и физически лица, обявени от правителството. Те ще могат да кандидатстват най-късно до две седмици.

ББР няма да отпуска тези заеми, а за тях ще трябва да се кандидатства пред търговските банки.

Това поясни Стоян Мавродиев, главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие.

„Непрекъснато се появяват всякакви фалшиви и популистки новини срещу политиката на ББР, чиято цел е да бъде атакувано правителството. Банката ще прави единствено банкови гаранции и няма да раздава кредити, това ще го правят търговските банки“, уточни Мавродиев.

сн. БГНЕС

С 500 млн. ще бъдат гарантирани заемите за компании, а с другите 200 за физически лица. От банката смятат, че от безлихвените заеми ще могат да се възползват около 130-140 хил. домакинства. Срокът за връщане ще бъде до 24 месеца.

- реклама -