До 1500 евро помощ за малките и средни предприятия обяви Патентното ведомство

До 1500 евро помощ за малките и средни предприятия обяви Патентното ведомство.

Патентното ведомство

обяви безвъзмездна помощ за малките и средните предприятия за закрила на интелектуална собственост през 2023 г.

Ваучерите през тази година ще покриват

до 90 на сто от разходите и почти всички дейности, които МСП трябва да извършат в процеса по придобиване на закрила за тяхната интелектуална собственост, като максималната

сума за възстановяване

достига 1500 евро, съобщи БТА.

От Патентното ведомство информират

бизнеса, че Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС) предвижда нова инициатива за увеличаване на бюджета на Фонда за малки и средни предприятия в ЕС за 2023 г.

Целта е подпомагане на бизнеса

в повишаването на конкурентоспособността му чрез по-добра закрила и използване на правата на интелектуална собственост.

• Ваучер 1

ще възстановява до 90 на сто от разходите за услуги за предварителна диагностика на обекти на интелектуална собственост на стойност до 1350 евро (в зависимост от приложимите разходи на национално ниво за тази услуга,

с максимална цена за услугата от 1500 евро).

Това би позволило на МСП да се възползват напълно от сканирането на своето портфолио от обекти на интелектуална собственост и все още да разполагат със средства, за да кандидатстват за придобиване на допълнителни права на интелектуална собственост, следвайки препоръките в доклада от сканирането на интелектуална собственост.

• Ваучер 2

ще покрива регистрацията на търговска марка и дизайн на национално, регионално, европейско и международно ниво за максимум 1000 евро.

Процентът на възстановяване ще остане 75 на сто

за търговски марки и дизайни, заявени на национално, регионално и европейско ниво и 50 на сто за търговски марки и дизайни, заявени на международно ниво.

- реклама -