правосъдие

До 10 г. затвор за кражба на фирми

До 10 години затвор за кражба на фирми предлага Министерството на правосъдието.

Промените в Наказателния кодекс, които Министерството публикува за обществено обсъждане на сайта си, предвиждат затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация, когато са нанесени имуществени вреди в особено големи размери.

При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода ще е от 1 до 6 години.

В сега действащия кодекс извършването на едно или съвкупност от документни престъпления с обект частен документ се наказваше максимално с „лишаване от свобода“ за срок до две години. В случаите, в които извършителят е неосъждан, той се освобождаваше от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” от 1 000 до 5 000 лева.

С предложените изменения се засилва и наказателноправната защита на средствата от публични фондове. Досега обичайният механизъм на този вид престъпления включваше използването на представляващи, които нямаха качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не предвиждаше наказания за тях. Сега наказателна отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от този, който само го представлява, включително и като пълномощник.

Засилване на мерките срещу пазарната злоупотреба и инкриминиране на най-тежките й форми, предвиждат още новите разпоредби. Така например при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган, наказанието, което се предвижда, е до 4 години затвор.

С тези нови текстове България въвежда изискванията на Европа относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба.

Предвижда се още инкриминиране на финансирането на престъпения, свързани с тероризма. Съществуващата уредба се допълва, като се включват текстове за финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм.

- реклама -