До 1 млн. лв. безвъзмездно могат да получат фирмите за ВЕИ и батерии (Вижте как)

До 1 млн. лв. безвъзмездно могат да получат фирмите за ВЕИ и батерии. Това става ясно от документите по по Плана за възстановяване и устойчивост. Вече са публикувани условията за кандидатстване.

Финансирането

От 100 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост могат да получат микро, малки и средни фирми. Помощта е за инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електроенергия за собствени нужди до 1 MW и батерии за съхранение на ток. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане условия за кандидатстване. Целта на процедурата е да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Кой може да кандидатства?

От парите могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, както и дружества със средна капитализация до 499 служители и дружества до 1500 служители. Те могат да са от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на ел. и топлинна енергия и на газообразни вещества“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от „Преработващата промишленост“.

Съфинансиране

Съфинансирането ще бъде между 35 – 50% в зависимост от мястото на изпълнение на инвестицията и категорията на предприятието. Oбщият размер на безвъзмездното финансиране е 200 000 000 лв. Общественото обсъждане на условията за кандидатстване продължава до 12 януари 2023г.
- реклама -