ДНСК проверява хотел „Маринела“

ДНСК съвместно с Министерството на вътрешните работи и Главна инспекция по труда, извърши поредна проверка във връзка с наложената забрана за изпълнение на строителство в хотел „Маринела“, гр. София.

Спрян строеж

Със заповед от 16.05.2016 г. на началника на Регионален отдел Национален строителен контрол надстрояването на едноетажно тяло на хотела беше спряно.

Проверката

Проверката на 19.08.2016 г. установи, че към момента не се извършват строителни и монтажни работи, на строежа няма работници и механизация, но той продължава да е захранен с електрическа енергия.

Електрозахранването на обекта днес е прекъснато от служители на ЧЕЗ. Електротаблото е запечатано с отличителни знаци на ДНСК. Ограничен е достъпът до строежа, като на подходите са поставени ограничителни ленти на ДНСК.

- реклама -