Иван Гешев Автомобилна администрация Благоевград арести подкуп служители задържани онкоболници лекарства

Днес ВСС гласува за нов главен прокурор

Единственият кандидат за главен прокурор, Иван Гешев, ще бъде изслушан днес на заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет от 10:00 ч. Процедурата за избор на главен прокурор на Република България ще се излъчва от 10:00 ч. пряко по БНТ 1, БНТ 2 и онлайн чрез страницата на ВСС.

Кандидатура на Иван Стоименов Гешев – заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратурана беше предложена от членовете на Прокурорската колегия на ВСС. В мотивите си те сочат, че професионалните и нравствени качества на прокурор Гешев съответстват на конституционните и законови изисквания за заемане на длъжността главен прокурор на Република България“.

За да бъде избран за главен прокурор, за него трябва да гласуват минимум 2/3 от членовете на Пленума на ВСС.

Той се състои от 25 души, Гешев трябва да получи най-малко 17 гласа. Има сигурни 11 – от прокурорската колегия, които го номинираха.  Трябват му поне още 6 от съдийската колегия, която има 14 членове. Към момента прогнозите са, че голяма част от съдийската колегия също ще гласува за него – не само членовете ѝ от политическата квота (избраните от парламента).

Общо 91 са получените писма с представени становища, позиции и/или въпроси във връзка с процедурата за избор на главен прокурор на Република България. 

В 73 от становищата и позициите е заявена подкрепа към кандидатурата на Иван Гешев, в 12 становища е изразено несъгласие с издигнатата кандидатура или се съдържа искане за прекратяване на изборната процедура.

Гешев е предоставил до членовете на Висшия съдебен съвет писмено становище по някои от писмата.

- реклама -