минимална заплата, КНСБ, повишаване, доходи, бюджет, Пламен Димитров

Днес е крайният срок за отстъпка върху дължимите данъци

Днес изтича крайният срок, в който може да се ползва 5% отстъпка върху дължимия данък за подадените по електронен път декларации за личните доходи.

Отстъпката се изчислява върху данъка за довнасяне, но не може да надвишава 1000 лева. Данъкоплатците не трябва да подлежат на принудително изпълнение на публични задължения към момента на подаване на декларацията и трябва да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 2 май.

Подаването на декларациите по електронен път става чрез индивидуален безплатен код – ПИК, който се издава от данъчните администрации по местоживеене.

Крайният срок за деклариране на личните доходи изтича на 2 май.

Днес изтича последният срок за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък.

Ако те бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2017 г.

- реклама -