Дистанционно отчитане: Броим 271 лв. за три разпределителя и водомер

271 лева трябва да плати домакинство, за да смени старите разпределители с визуален отчет с нови, които могат да се засичат дистанционно.

Сумата е за три уреда за разпределяне на отоплението и един водомер за топла вода, като в нея са включени и монтажът, пломбирането и узаконяването им, изчислиха от фирмата за дялово разпределение „Техем“ за „Телеграф“.

Ако жилището е с хоризонтална разводка – за монтажа на дистанционен апартаментен топломер и 1 топъл радиоводомер сумата е 412 лева.

Цената за смяната на визуалното с радиооборудване зависи от броя на отоплителните тела и от това дали има организиран монтаж за блока, или имотът се посещава индивидуално.

Подмяна

На подмяна пък подлежат уредите, монтирани преди 2013 година, тъй като им изтича срокът на годност.

Топлофикациите и фирмите за дялово разпределение предупреждават клиентите си за изтичащия срок и че ако оставят старите уреди или ги сменят с визуални, ги чака скок на сметките, защото ще им се начислява максимална енергия.

Също така съветват хората да монтират такива с дистанционно отчитане, тъй като с промени на Закона на енергетиката от 12 март 2021 г. трябва всички да са с възможност за отчет от разстояние. Крайният срок за подмяна на уредите с дистанционни е 2027 г.

Цените на дистанционните уреди са между 49 и 67 лева, а на водомерите – от 105 до 125 лева, в зависимост от характеристиките им.

Всички фирми за дялово разпределение предлагат и различни отстъпки.

Съотношение

В момента има цели сгради, които са с уреди с дистанционно отчитане, но има и такива, в които само някои от домакинствата разполагат с такива.

Например в 99% от блоковете, обслужвани от „Техем“ в цялата страна, има монтирани дистанционни разпределители, водомери за топла вода или топломери, съобщи изпълнителният директор Милена Стоянова за „Телеграф“.

Във всички сгради, които обслужва фирмата за дялово разпределение „Нелбо“, има монтирани радиоуреди.

Процентът дистанционни спрямо общия брой уреди варира от 5% до 100% и е различен за всяка сграда. Средно 60% от домакинствата ползват радиоуреди, съобщиха от топлинния счетоводител.

Плащаме 20 лева отгоре за реални сметки

Отчетът на уредите може да бъде месечен и сезонен, при който уредите се отчитат в края на отоплителния период.

Отчитането всеки месец може да стане най-лесно при наличие на дистанционни уреди във всички апартаменти в сградата етажна собственост към една абонатна станция, но такъв е възможен и при визуални уреди.

В Пловдив над 80% от всички клиенти на дружеството са избрали да ползват месечен дистанционен или визуален отчет.

1200 сгради в цялата страна, клиенти на „Техем“, са на месечен дистанционен отчет и плащат реално потребление.

Месечен отчет за клиенти на „Техем“ струва по 1,20 лв. на разпределител (за 6 месеца), по 1,20 на водомер (за 12 месеца) и 1,64 партида на месец.

Или за средно жилище с 3 разпределители и 1 топъл водомер домакинството ще плати 55,59 лв.

Годишен отчет с две дати за посещение, изработване на изравнителна сметка и последващи корекции струва 34,57 лв. годишно отново за средно жилище с 3 разпределителя и 1 водомер за топла вода.

Таксите за месечен отчет на „Нелбо“ са 1,08 лева месечно за партида, 0,31 лева на месец за уред, 0,38 лева за апартаментен топломер.

В над 4600 сгради четат харча на парното

Оборудването с дистанционни уреди вече се надгражда с дигиталната инфраструктура в сградите. В общите части на над 4600 сгради, обслужвани от „Техем“, са монтирани смартчетци, съобщи Милена Стоянова.

Устройствата са компактни бели кутии с изчистен, ненатрапващ се дизайн, поставяни в общите части на сградата. Захранването им с електричество е автономно, на батерии и не се изисква електричество от стълбището за работата на дигиталната инфраструктура. С тях се събират данни от дистанционните уреди в имотите на клиентите. Радиоуредите изпращат регулярно сигнал към смартчетеца. На определени интервали информацията се пренася през защитена мобилна връзка към облачно пространство, а оттам към центъра за обработка на данни в „Техем“.

- реклама -